Medisch Secretaresse

Trekt de medische wereld u enorm? Zou u er best in willen werken als u al die enge ziekten maar niet zelf hoeft te zien en te behandelen? Is omgaan met mensen “gezond of ziek” voor u heel belangrijk?
Dan hebben wij de oplossing voor u: Medisch Secretaresse.
Maar ook als u uit de medische sector komt en u door omstandigheden uw oude beroep niet meer kunt uitoefenen is omscholing via deze opleiding de mogelijkheid om in deze sector terug te keren.
De opleiding wordt gedurende 10 maanden op één dag in de week van 09.00 tot ca. 15.30 / 16.00 uur gegeven.

Doktersassistent

De ASOP is de oudste opleiding voor doktersassistenten in Nederland.  De theorie wordt gegeven op één dag in de week gedurende 10 maanden. Daarnaast moet men 520 uren stage lopen bij een erkend leerbedrijf. De leeftijd varieert van 18 tot 60+.