Het is zover! De NAMS / ASOP sluit na bijna 75 jaar voorgoed haar deuren. We vinden het mooi geweest. De redenen voor dit besluit lopen uiteen, maar het is weloverwogen genomen en we staan er voor de volle honderd procent achter.
We kunnen terugkijken op een lange geschiedenis. Duizenden studenten hebben hun diploma Medisch Secretaresse en/of Doktersassistent behaald. Het merendeel is nog steeds werkzaam in de zorgsector. Gelukkig maar, want vakkundig personeel is en blijft heel hard nodig. Jarenlang hebben onze docenten zich met al hun kennis, kunde en passie voor hen en voor ons ingezet. Ontzettend veel dank hiervoor, zonder deze vakmensen waren we nergens geweest.

Met een klein beetje weemoed, maar met een groot gevoel van trots kijken we terug op al die mooie jaren. Net als al onze studenten hebben wij samen met ons team hard gewerkt, lief en leed met elkaar gedeeld en heel veel gelachen.

Vanaf 1 juli 2023 krijgen wij meer tijd om te genieten van andere leuke dingen. Uiteraard hopen we dat nog heel lang in goede gezondheid te kunnen doen. Lukt dat op een bepaald moment niet meer, dan hebben we het volste vertrouwen in de kwaliteiten van onze studenten die we dan wellicht nog ergens tegen zullen komen….

Namens alle medewerkers, bedankt voor het vertrouwen!

Directie NAMS / ASOP

Belangrijk
wij zijn alleen nog bereikbaar voor vragen m.b.t. cohort 2022-2024

Voor alle andere vragen zijn wij NIET meer bereikbaar.

De stages m.b.t. cohort 2022-2024 moeten uiterlijk vóór 30 april 2024 zijn afgerond.