Informatie m.b.t. Kabiz

Wilt u zich inschrijven bij Kabiz en moet u een gewaarmerkt diploma hebben stuur dan

1 een kopie van uw diploma en
2 een gefrankeerde retour-envelop (let op dat beide enveloppen voldoende gefrankeerd zijn!!!)

naar: ASOP, Hoofdstraat 361, 2171 BJ Sassenheim.

Wij zetten dan een stempel en handtekening op uw kopie en sturen dit dan naar u terug.