De NAMS en ASOP staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Op basis van deze registratie kunnen we scholing BTW-vrij leveren.