Gecombineerde opleiding doktersassistent (ASOP) / opleiding medisch secretaresse (NAMS)

De gecombineerde opleiding bestaat uit de opleiding doktersassistent/medisch secretaresse:

  • de GEHELE opleiding doktersassistent ASOP (kosten € 3.875,00 + ca. € 750,00 leermiddelen/materialen)
  • een VERKORTE opleiding medisch secretaresse NAMS (kosten € 1.625,00 + ca. € 225,00 leermiddelen/materialen)

Kijk voor de informatie over de GEHELE opleiding doktersassistent ASOP op de pagina doktersassistent van deze website.

In september 2022 start u dan met de opleiding doktersassistent. In januari 2023 kunt u instromen bij de opleiding medisch secretaresse NAMS. U volgt dan alleen die vakken die geen deel uitmaken van het lespakket van de ASOP + de medische terminologie omdat het bij de medisch secretaresse gaat om zowel het schrijven als juiste uitspraak.

Hieronder volgt informatie m.b.t. de verkorte opleiding medisch secretaresse NAMS

Onderwijsprogramma verkorte opleiding medisch secretaresse NAMS

Het onderwijsprogramma ziet er als volgt uit:

  • medische terminologie
  • medische administratie en organisatie / omgangskunde
  • notuleren
  • toetsenbordvaardigheid
  • kennismaken met de dictafoon
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint

Vooropleiding

Voor degene die de opleiding doktersassistent ASOP gestart zijn in september 2022 geldt dat de vakken triage, Engels en Nederlands in juni 2023 als voldoende afgesloten moeten zijn.

Studieduur en studiebelasting verkorte opleiding medisch secretaresse

De opleiding begint in januari 2023 en eindigt in juni 2023. U heeft één dag in de week les gedurende 5 maanden. De lessen worden gegeven op donderdag van 09.00 tot ca. 15.30/16.00 uur. Daarnaast moet u voor zelfstudie rekenen op circa 10 uur per week.

Examens verkorte opleiding medisch secretaresse

Gedurende de opleiding worden Instituut examens afgenomen in alle onder het kopje Onderwijsprogramma genoemde vakken.

Deelname examens / herexamens verkorte opleiding medisch secretaresse

Deelname aan een gepland examen is verplicht. Wanneer er een onvoldoende behaald wordt of er wordt niet aan een gepland examen deelgenomen om welke reden dan ook, dan dient men zich in te schrijven voor het eerstvolgende examenmoment dat wordt aangeboden. De gelegenheid voor herexamen is juni 2023. Aan herexamen(s) zijn kosten verbonden.

Diploma

Als alle examens zijn behaald wordt het gewaardeerde Instituut diploma Medisch Secretaresse uitgereikt.

Rooster

Bij aanvang van de opleiding doktersassistent en verkorte opleiding medisch secretaresse ontvangen de deelnemers een rooster.

Vakanties

De vakanties zijn de voorjaar- en meivakantie.

Kosten verkorte opleiding medisch secretaresse

Kosten die aan de verkorte opleiding medisch secretaresse verbonden zijn bestaan uit het lesgeld, examengeld, kosten voor boeken en materialen (de bedragen vindt u hieronder en kosten voor eventuele herexamens. Boeken en materialen worden door de NAMS geleverd. In december krijgt u een e-mail met het exacte bedrag. Dit bedrag dient op de eerste lesdag betaald te worden.

U komt niet in aanmerking voor studiefinanciering en/of OV-kaart.

Lesgeld, examengeld en kosten boeken en materialen

In euro’s
Lesgeld1.625,00
Boeken en materialen 225,00
Totale lesgeld en boeken/materialen1.850,00
TE VOLDOEN:
1e termijn lesgeld binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktijd
325,00
boeken/materialen op de eerste lesdag ca.
225,00
2e termijn lesgeld vóór 15 februari 2023
325,00
3e termijn lesgeld vóór 15 maart 2023
325,00
4e termijn lesgeld vóór 15 april 2023
325,00
5e termijn lesgeld vóór 15 mei 2023
325,00

Betalingswijze

IBAN: NL13 ABNA 0412 819 813

BTW-vrij

De NAMS is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Op basis van deze registratie kan de NAMS scholing BTW-vrij aanbieden.

Inschrijving gecombineerde opleiding

Normaal vindt er iedere maand op school een voorlichtingsbijeenkomst plaats.
Momenteel pakken we dit iets anders aan. Als u vrijblijvend zo’n voorlichting wilt bijwonen, laat dat dan even weten per e-mail: nams.asop@gmail.com. Wij sturen u dan een linkje waarmee u heel eenvoudig online kunt inloggen met behulp van uw tablet of laptop. Op deze manier is het toch mogelijk om persoonlijk contact te leggen, alle vragen te stellen etc.

Afhankelijk van het advies dat u krijgt na het volgen van deze voorlichtingsbijeenkomst ontvangt u een inschrijfformulier waarmee u zich kunt inschrijven voor de opleiding.

De inschrijving is pas geldig als het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. Indien de kosten van de opleiding betaald worden door de werkgever of een instantie dan de 2e pagina van het inschrijfformulier door de hiervoor verantwoordelijke laten invullen.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, tenzij de inschrijving geschiedt binnen bv. 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Dan houdt de bedenktijd op bij aanvang van de opleiding. Na de bedenktijd zijn de betalingsverplichtingen van kracht. De cursist, ouder, voogd, cq werkgever/instantie verplicht zich na de bedenktijd tot betalen van het gehele cursusgeld en draagt zorg dat het verschuldigde lesgeld steeds vóór/op de in deze website en in de prospectus vermelde vervaldatum op de rekening van de NAMS is bijgeschreven.

Persoonlijke aandacht voor de cursist staat bij de NAMS/ASOP hoog in het vaandel. Daarom is het aantal studieplaatsen beperkt. Het aannemen van leerlingen geschiedt op volgorde van inschrijving.

De NAMS/ASOP behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de opleiding binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren. U ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld terug. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Inlichtingen

Het kantoor is van maandag t/m woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-53911167 of 0252-232053.

Indien wij de telefoon niet op kunnen nemen spreekt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar.