Administratief Medewerk(ster) Plus
aanvang januari 2022

(januari 2021 is vol)

Inleiding

De opleiding Administratief Medewerk(st)er Plus biedt een uitgebalanceerde primaire basiskennis en is bedoeld voor diegene die werkzaam zijn in de (medisch) administratieve sector of in de toekomst in die richting willen gaan werken.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma ziet er als volgt uit:

Toetsenbordvaardigheid
Exameneisen: 10-vingersysteem blind; snelheid 150 aanslagen per minuut;
het verwerken van een medische brief, rapport, tabel en rekening.

Kennismaken met de dictafoon
Vaardigheid in het typen van (medische) brieven en rapporten van de dictafoon.

Word
In dit uitgebreide en praktijkgerichte onderdeel komen naast de functies die u nodig hebt voor het typen en   bewerken van documenten o.a. aan de orde: mailing, kolommen, inhoudsopgave, enz.

Excel
In dit onderdeel leert u in korte tijd hoe u op vrij eenvoudige wijze met Excel ingewikkelde berekeningen kunt laten uitvoeren.

PowerPoint
In dit onderdeel leert u een presentatie op de computer te maken. PowerPoint wordt gebruikt ter ondersteuning bij een vergadering of bijeenkomst .

Notuleren
Tijdens dit onderdeel leert u hoe u luistert en tegelijkertijd aantekeningen maakt én hoe u deze verwerkt tot een verslag.

Medische administratie en organisatie / omgangskunde
Aan de orde komen o.a. de Nederlandse gezondheidszorg, ziekenhuisorganisatie, sociale wetgeving, postverwerking, archiveren, DBC en het omgaan met mensen in het algemeen en met uzelf in het bijzonder.

Medische terminologie
Zowel juiste uitspraak als schrijfwijze van de meest voorkomende medische vaktermen.

Studieduur en studiebelasting

De opleiding begint in januari 2022 en eindigt in juni 2022.
De lessen worden gegeven op donderdag van 09.00 tot ca. 15.30 uur. Daarnaast moet u voor zelfstudie rekenen op circa tien tot veertien uur per week.

Vooropleiding

Door het compacte karakter van onze opleiding dient de cursist in staat te zijn om in korte tijd veel informatie tot zich te nemen. Daarom geldt als minimum vooropleiding het diploma VMBO-T / MAVO.

Examens

Gedurende de opleiding worden Instituut examens afgenomen in alle onder het kopje Onderwijsprogramma genoemde vakken. Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een rooster en hierin zijn de data van de examens opgenomen. U wordt geacht aan het gehele examen van het betreffende cursusjaar deel te nemen. Indien u niet wenst deel te nemen aan het examen, dan dient u zich schriftelijk af te melden.

Vrijstelling

Vrijstellingen worden niet gegeven. U dient in alle vakken een examen af te leggen.

Herexamen

Deelname aan een gepland examen is verplicht. Wanneer er een onvoldoende behaald wordt of er wordt niet aan een gepland examen deelgenomen om welke reden dan ook, dan dient men zich in te schrijven voor het eerstvolgende examenmoment dat wordt aangeboden. De gelegenheid voor herexamen is juni 2022. Aan herexamen(s) zijn kosten verbonden.

Diploma

Bij een voldoende resultaat wordt het Instituutdiploma Administratief Medewerk(st)er Plus uitgereikt.

Kosten

Kosten die aan de opleiding verbonden zijn bestaan uit het inschrijfgeld, lesgeld (incl. examengeld), kosten voor materialen en boeken (de bedragen vindt u op deze website) en kosten voor eventuele herexamens.

Materialen en boeken worden door de NAMS geleverd en dienen op de eerste lesdag betaald te worden.

Omdat u maar één dag per week naar school gaat komt u niet in aanmerking voor studiefinanciering en/of OV-kaart.

Rooster

Bij aanvang van de opleiding ontvangen de deelnemers een rooster.

Vakanties

De vakanties zijn de voorjaars- en meivakantie.

Kosten voor deze opleiding

Lesgeld (inclusief examengeld)1.625,00
Boeken en materialen250,00
Totale lesgeld, examengeld en boeken/materialen1.875,00
TE VOLDOEN:
1e termijn lesgeld binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktijd
425,00
leermiddelen/materialen op de eerste lesdag ca.250,00
2e termijn lesgeld vóór 15 februari 2021400,00
3e termijn lesgeld vóór 15 maart 2021400,00
4e termijn lesgeld vóór 15 april 2021400,00

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

U kunt zich voor de opleiding aanmelden door middel van het Inschrijfformulier
De inschrijving is pas geldig als het formulier volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen.
Indien de kosten van de opleiding betaald worden door de werkgever of een instantie, gelieve dan de 2e pagina van het inschrijfformulier door de hiervoor verantwoordelijke laten invullen.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, tenzij de inschrijving geschiedt binnen bv. 10 dagen voor aanvang van de opleiding. Dan houdt de bedenktijd op bij aanvang van de opleiding.
Na de bedenktijd zijn de betalingsverplichtingen van kracht
De cursist, ouder, voogd, cq werkgever/instantie verplicht zich na de bedenktijd tot betalen van het gehele cursusgeld en draagt zorg dat het verschuldigde lesgeld steeds vóór/op de in deze website vermelde vervaldatum op de rekening van de NAMS is bijgeschreven.

Persoonlijke aandacht voor de cursist staat bij de NAMS hoog in het vaandel. Daarom is het aantal studieplaatsen bij de NAMS beperkt. Het aannemen van leerlingen geschiedt op volgorde van inschrijving.

De NAMS behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, de opleiding binnen 14 dagen voor de eerste cursusdag te annuleren. U ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld terug. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Aanmelding en inlichtingen

Het kantoor is op maandag t/m woensdag van 09.00 tot 16.00 uur en  op
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op  06-53911167 of 0252-232053

Indien wij de telefoon niet op kunnen nemen spreekt u dan a.u.b. uw naam en telefoonnummer in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar: nams.asop@gmail.com